top of page
Arrow Climbel_edited_edited_edited_edited_edited.png
210420_climbel_logo_500x250_v2_kleur2.png

Waarom (duur) verzekeren als wij uw risico’s kunnen wegnemen?

Investeer uw geld in preventie in plaats van in verzekeringspremies. Dat is geld wel besteed én het versterkt uw bedrijfsstrategie!

Wij zijn Climbel: Risk Engineers. Climbel brengt risico’s in beeld en daagt u uit vast te stellen welke aanvaardbaar zijn en welke niet. We verdiepen ons in uw bedrijf, denken mee bij het nemen van maatregelen en begeleiden het verbetertraject. Uw bedrijf wordt strategisch sterker, met betere resultaten. Samen bedenken en doorlopen we de juiste route naar dit doel.

insp
Diensten
Anker 2

Onze diensten

Risico.png

Specialisten op
het gebied van risico

Veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn voor elke organisatie van groot belang. De wet verplicht bedrijven om een plan van aanpak te hebben voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Climbel is gespecialiseerd in het herkennen, in kaart brengen en verminderen van risico’s.

In een productiebedrijf gaat het bij risicomanagement om strategische keuzes. Zeker bij bedrijven waar de productie risicovol is. Er kunnen bijvoorbeeld prijsrisico’s zijn, of technische risico’s, zoals machinebreuk. Met onze methodiek Production@Risk brengt u die risico’s helder in beeld.

Production@Risk

Production_risk.png
ATEX.png

ATEX explosiegevaar

Heeft u stoffen in uw bedrijf die een explosieve atmosfeer kunnen vormen? Dan heeft u te maken met de Europese Richtlijn 1999/92/EG. Deze richtlijn, in de volksmond de ATEX 153 genoemd, beschrijft hoe u uw werknemers kan en moet beschermen tegen explosiegevaar. Climbel's specialisten brengen de risico’s in kaart en adviseren over hoe u ze kunt verkleinen.

INSPECTIES.png

Climbel heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van audits. Dit zijn inspecties die zijn gebaseerd op de gestelde normen en regels in verzekeringspolissen en geven een oordeel of een bedrijfssituatie daar aan voldoet. Climbel gebruikt hiervoor een helder beoordelings-systeem dat zowel mogelijke problemen als verbeterpunten in beeld brengt.

Verzekeringsinspecties

Risk appetite!

Ondernemers focussen zich permanent op veranderen en vernieuwen: kan het beter, kan het goedkoper? Het besef dat een onderneming risico's loopt is er wel, maar wordt nogal eens als een last gezien. Daardoor krijgt het vaak niet de aandacht die het verdient, soms met ernstige gevolgen. En dat is jammer, want een professioneel uitgevoerd risicomanagement zorgt niet alleen voor het verlagen van risico's of de gevolgen daarvan, het draagt ook enorm bij aan het gefundeerd ontwikkelen en uitvoeren van een integrale bedrijfsstrategie. Anders gezegd: risicomanagement leidt tot effectievere, efficiëntere en veiligere bedrijfsprocessen en gezondere werknemers, oftewel: een beter bedrijfsresultaat. Ondernemers zouden risicomanagement niet alleen moeten omarmen, ze zouden er permanent gezonde trek in moeten hebben!

210420_climbel_website-home_header_v0.1.0-72ppi.png

De kennis van risico’s en de praktijk van bedrijfsrisicobeheer zijn de afgelopen 15 jaar sterk verbeterd. De marge voor fouten in de huidige markt is echter sterk verminderd.

Werkwijze Climbel

Stappenplan voor een maximaal beleid om bedrijsrisico's te minimaliseren:

Piramide.png

Stap 1    Auditbezoek met beoordeling

Stap 2    Production@Risk en strategische preventie

Stap 3    Jaarlijkse rapportage en uitvoering van verbeteringen

Stap 4    Hogere veiligheidsbeoordeling behalen

Stap 5    Betere cijfers voor brandveiligheid leidt tot premiewinst én een veiliger bedrijf

Stap 6    Halfjaarlijkse audits en Risk Management als onderdeel van de bedrijfsstrategie.

Anker 3

Aandacht voor de continuïteit van uw bedrijf

Heeft u voldoende inzicht in uw bedrijfsrisico’s? Is de continuïteit van uw onderneming (voldoende) gewaarborgd? Antwoord op deze vragen worden duidelijk met een Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). 

Een BCP bestaat uit een cyclus van vijf stappen. Het is een methode om voortdurend risico's binnen uw onderneming te identificeren en reduceren, noodmaatregelen klaar te hebben, crisissituaties aan te kunnen en de bedrijfsvoering te kunnen herstellen. Climbel brengt samenhang in deze vijf stappen en helpt u bij het maken en uitvoeren van een BCP. Dat brengt een hoop rust.

Anker 2
Contact

Climbel is een onafhankelijke adviseur gespecialiseerd in risicomanagement. Wij helpen ondernemers door potentiële bedrijfsrisico’s te identificeren, analyseren en evalueren. Deze diensten vormen de basis voor het ondersteunen van bedrijven bij het minimaliseren van  risico’s en het beheersen van de kosten.

Climbel: voor een strategisch risicobeleid!

bottom of page